Rèn cho bạn tính tập trung cao độ

Tháng Chín 1, 2017

Đọc nhạc, nắm bắt các nốt, nhịp, sau đó chuyển các nốt, nhịp ấy lên sự di chuyển của đầu ngón tay trên bàn phím đòi hỏi bạn phải tập trung cao độ. Chơi đàn cũng là cách rèn cho bạn tính nghiêm túc khi nhìn nhận vấn đề.

Rèn cho bạn tính tập trung cao độ
Rate this post